Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro účely výběrových řízení 


Vážená paní, vážený pane,

zasláním životopisu a motivačního dopisu nám poskytujete informace, včetně svých osobních údajů. V těchto níže uvedených zásadách ochrany soukromí zjistíte, jak a jaké osobní údaje pro účely výběrového řízení zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám: v.nyberova@slezskadiakonie.cz.  

Proč Vaše osobní data potřebujeme?

Slezská diakonie nabízí různé pracovní pozice, které potřebuje obsadit lidmi s nejvyšším potenciálem danou pracovní pozici zastat. Proto vypisujeme výběrové řízení, abychom se mohli lépe vzájemně poznat a rozhodnout se, zda bychom mohli spolupracovat v rámci pracovních vztahů. Zpracování osobních údajů v souvislostí se zaměstnáním je zákonným a smluvním požadavkem. Bez níže uvedených požadavků nebude moci pracovní vztah vzniknout.

Jaké data potřebujeme?

Pro výběr zaměstnance potřebujeme jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon),  a dále informace o dosaženém vzdělání, dovednostech, schopnostech, znalostech a pracovních zkušenostech. V odůvodněných případech také informaci o zdravotním stavu.  

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, e-mail, telefon, oblast působení – pracovní zkušenosti, praxe, vzdělání, znalosti, schopnosti a dovednosti.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu, informace o rodinném stavu, počtu dětí, národností apod.). Prosím neuvádějte je ani do životopisu ani motivačních dopisů.

Jak osobní data používáme?

Osobní údaje Vámi zaslané v životopise nebo motivačním dopisu používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a to je, pro účely výběrového řízení na obsazení Vámi poptávané pracovní pozice. Dále Vás o tomto účelu vždy transparentně informujeme.

Pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se do daného výběrového řízení) jsou po skončení výběrového řízení data uchazeče smazána.

Kdo Vaše osobní data zpracovává?

Vaše data zpracovávají výhradně personalisté automatizovaně i manuálně.  Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Slezské diakonie, kterými jsou vedoucí zaměstnanci pro daný útvar, kde směřuje Vaše přihlášení do výběrového řízení a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Jak Vaše údaje chráníme?

Slezská diakonie přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující v našich poměrech maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů dle pracovních pozic, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany Slezské diakonie. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.
Kontakt: v.nyberova@slezskadiakonie.cz

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Slezská diakonie, IČO: 654 685 62, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, tedy naše (dále jen „správce"). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 333 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ustredi@slezskadiakonie.cz.

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano. Správce, Slezská diakonie, jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR, pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese  poverenec@sdiakonie.cz . Další informace o pověřenci získáte na webových stránkách Slezské diakonie www.slezskadiakonie.cz/o-nas/informace-o-zpracovani.  

Stále chceme zlepšovat svou práci v oblasti náboru nových kolegů. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že součástí výběrového řízení na pracovní pozici v naší organizaci je i závěrečné zhodnocení průběhu výběrového řízení (i v případě, že kandidát nebyl úspěšný). Za tímto účelem Vám po skončení výběrového řízení zašleme/můžeme zaslat e-mailem žádost o poskytnutí zpětné vazby, odpověď na tento e-mail a poskytnutí zpětné vazby je zcela dobrovolné a záleží na uchazeči, zda nám zpětnou vazbu poskytne. 
 
Závěr

Tyto Informace nabývá účinnosti dne 25. května 2018 a je k dispozici on-line na internetových stránkách Slezské diakonie v odkazu Kariéra. Slezská diakonie je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit v souladu se změnou procesů či legislativních změn.