Pravidla pro uchazeče

Pravidla pro výběrová řízení ve Slezské diakonii  ve vztahu k dodržování hygienických a preventivních opatření proti šíření Covid 19 

Účel: ochrana klientů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ve Slezské diakonii před šířením Covid 19
Datum vypracování: 4. května 2020
Datum platnosti: do odvolání
Schváleno krizovým štábem Slezské diakonie dne: 5. 5. 2020
Závazné pro: vedoucí zaměstnance, personalisty, uchazeče o práci 

Uchazeči o práci: